Wer war eigentlich Jiří Orten? » Ein großer Park prägt den Ortenovo náměstí in Holešovice.

Ein großer Park prägt den Ortenovo náměstí in Holešovice.
PZ-16-07-16b.jpg